Centrum im. św. Jana Pawła II w Gliwiacach 29 października 2017

         

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 12 kwietnia 2015

 

  
  

 

Centrum Kultury "Sokolnia" w Imielinie 1 lutego 2015

    

 

Gliwicki Teatr Muzyczny  3 lutego 2014